Om Seniorværkstedet 

Seniorværkstedet udspringer af Frivilligcenter Næstveds ”Projekt Mandfolk”.  Der opstod en selvstændig frivillig arbejdsgruppe af både mænd og kvinder, som dannede foreningen Seniorværkstedet i 2008. Lokaler blev lejet på Militærsvinget 1, Næstved i maj 2009 

Med tiden blev der for lidt plads på Militærsvinget. Kommunen tilbød os lokaler på Kasernen, og efter en større renovering flyttede Seniorværkstedet i januar 2013 til den nuværende adresse på Kasernevej 19 i Næstved. 

Formålet med Seniorværkstedet 

Socialt samvær for både kvinder og mænd. 

At give medlemmerne mulighed for at udfolde de evner og forskellige interesser de har i værkstederne. 

Faciliteter/rammer 

Seniorværkstedet har rigtig gode faciliteter – både for socialt samvær og ikke mindst for hobbyarbejde eller kreativ udfoldelse i værkstederne af næsten enhver art. Kun folks fantasi sætter grænserne. 

Personkreds 

Seniorværkstedet henvender sig til 60 + kvinder og mænd som er bosiddende i Næstved Kommune. 

Det økonomiske fundament 

Seniorværkstedet finansieres dels ved tildeling af midler til Frivilligt socialt arbejde målrettet ældre som administreres af Næstved kommune, og dels af medlemskontingenter. 

Igangværende aktiviteter 

Socialt 

Der er altid kaffe på kanden, og øl og vand kan købes.

Vi afholder medlemsmøde en gang om måneden, hvor der kan bestilles et måltid mad. Øl, vin og vand kan købes til rimelige priser. 

Igangværende værksteder/aktiviteter 

 • Stenhugning
 • Stenslibning
 • Krydderurtesnapselaug
 • Træ, herunder trædrejning
 • Metalværksted
 • Hobbyværksted
 • Billedskabende værksted med hvad dertil hører
 • EDB værksted
 • Kortspil
 • Korsang
 • Stavgang
 • Blomsterbinding
 • Knipling
 • Billard
 • Sy, strikke m.m.
 • Madklubber
 • Motionsrum
 • Cykelværksted
 • Petanque
 • Dart
 • Bordtennis 

Mulighederne for aktiviteter er mange. Ikke alle er i gang hele tiden. 

Vi giver plads til det du gerne vil og kan. Kom og vær med til at sætte dit præg på, hvilke aktiviteter der skal være fremover. Vi udvikler Seniorværkstedet og aktiviteterne i en positiv ånd og i et konstruktivt fællesskab. 

Af hensyn til sikkerheden sker alt arbejde med maskinerne under opsyn af faguddannede ”nøglepersoner”, som står til rådighed med rådgivning og anvisninger, som skal følges. 

Telefonnumre til nøglepersonerne er opslået på værkstedet.  

Kontakt 

Formand Børge Knudsen – tlf 27 17 72 72

Mail til bestyrelsen: seniorvaerkstedetbestyrelsen@gmail.com 

Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen marts 2019 

Formand: Børge Knudsen

Næstformand: Poul Møller

Kasserer: Hanne Jørgensen

Bestyrelsesmedlem: Lilian Jørgensen

Bestyrelsesmedlem: Lotte Pedersen

Suppleant 1: Kaj Nonbo Nielsen

Suppleant 2: Richard Hansen 

Aktivitetsudvalget 

Formand: Gunnar Hansen

Udvalgsmedlem: Erling Hansen

Udvalgsmedlem: Inger Jensen

Udvalgsmedlem: Ole Skåning

Udvalgsmedlem: Jonna Jonsen

Udvalgsmedlem: Lise Darmer

Udvalgsmedlem: Annelis Meincke